BLOG – Xavier Oñate

Cada vegada més espanyols pateixen ansietat

,

 Nou de cada deu persones a Espanya han sentit estrès en l’últim any i quatre de cada deu ho ha fet de manera freqüent o continuada, percentatge que equival a gairebé 12 milions i mig d’espanyols.

Així ho adverteix l’últim estudi Cinfasalud sobre «Percepció i hàbits de la població espanyola entorn a l’estrès», elaborat per laboratoris Cinfa i avalat per la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Ansietat i l’Estrès (SEAS), per tal de conèixer la incidència d’aquest problema entre dones i homes espanyols de totes les comunitats autònomes, atenent la seva edat, ocupació i situació familiar.

Tal com assenyalen els autors, es busca definir el perfil de l’espanyol més afectat per l’estrès, analitzant les causes i factors que generen aquest trastorn, i incidint en aquells relacionats amb l’àmbit laboral i l’ús de noves tecnologies. Així mateix, s’aprofundeix en els hàbits i mesures que s’apliquen per controlar o prevenir els episodis d’estrès, així com els símptomes i perjudicis que aquests els causen, i el tipus de tractaments als quals es recorre més freqüentment a Espanya per fer front a aquest problema.

Per a tal fi, s’ha comptat amb una mostra representativa de 3.009 dones i homes d’entre 18 i 64 anys, de totes les comunitats autònomes, als quals es va aplicar un qüestionari en línia, autoadministrat.

A continuació, presentem els principals resultats obtinguts:
    • Les xifres revelen que nou de cada deu espanyols (96%) han sentit estrès en l’últim any, i quatre de cada deu (42,1%), ho han fet de manera freqüent o continuada, percentatge que equival a gairebé 12 milions i mig d’espanyols (12.413.000). Només un 4,0% dels entrevistats declara no haver sentit estrès en l’últim any.

    • En funció del gènere i edat, l’estrès es presenta en major grau en els menors de 45 anys, principalment entre les dones (48,7% enfront del 31,5% dels homes).

    • L’ocupació influeix en la freqüència amb què es presenta: els estudiants són els que el pateixen de manera més freqüent o continuada (55,6%), seguits de les persones a la recerca de la seva primera feina (50,7%), i els empleats, tant per compte aliè com propi (41,4%). Per contra, s’observa un menor nivell d’estrès entre les persones que treballen a la llar (34,7%) i els jubilats (20,4%).

    • Per comunitats autònomes, els castellanolleonesos manifesten un menor nivell d’estrès (32,7%), i els catalans una major proporció (47,1%).

    • Tenir fills pot incrementar l’estrès: entre els majors de 31 anys que es troben estressats, un 58,3% té fills. Per tant, el 61,2% de les persones amb fills revela sentir estressat contínuament, davant del 38,8% que no té descendència. La freqüència i continuïtat s’eleva quan puja el nombre de fills.

    • Entre les causes més freqüents d’aparició de l’estrès, s’assenyalen l’excés d’activitat o la manca de temps (50,9%), juntament amb els problemes de cansament i son (46,2%). La majoria de les vegades, són factors de la vida diària dels que els ocasionen (el 98,4%).

    • Atenent als factors elicitadors d’estrès considerats de major importància, la malaltia pròpia o d’un familiar suposa la causa d’estrès més freqüent (41,4%). Així mateix, si es consideren només els factors que es cataloguen com cronificadors de l’estrès, els problemes laborals són els que estressen més sovint als enquestats (43,2%).

    • En relació amb el gènere, les dones se senten més afectades pels factors familiars en comparació amb els homes, els qui pateixen estrès la major de les vegades relacionat amb aspectes econòmics associats a la crisi.

    • En relació amb l’àmbit laboral, sis de cada deu treballadors espanyols -tant per compte propi com aliena – (60,3%) se senten estressats per la càrrega de treball, el 27,2% per la relació amb els seus caps o companys , i un de cada quatre (25,1%) davant la por de no estar a l’altura de les expectatives. En els autònoms, l’absència de negoci és una font important d’estrès.

    • El 28,3% dels espanyols declara que l’ús de les noves tecnologies eleva el seu nivell d’estrès, un percentatge que s’incrementa a 30,9% en els joves de 18 a 34 anys. Els motius d’estrès més esmentats al respecte són la impossibilitat de «desconnectar», rebent trucades i correus fora d’horari laboral.

    • Pel que fa a les mesures a què recorren els enquestats per prevenir l’estrès, les més freqüents són: conversar amb amics i / o la família (el 43,9%), acceptar la causa de l’estrès i intentar no sentir-se afectats (40, 0%), i practicar esport (38,1%).

    • Els símptomes de l’estrès més reportats són la irritabilitat (46,8%), l’ansietat (39,5%), l’insomni (38,0%), els mals de cap i musculars (32,2%) i la fatiga física (29,9%).

    • Pel que fa a les conseqüències de l’estrès recurrent, més de la meitat dels espanyol és declara haver patit algun perjudici greu, principalment, el desenvolupament d’una malaltia física o problemes emocionals com ansietat o depressió.

• En relació amb el tractament, el més esmentat per quatre de cada deu enquestats és la medicació: el 16% consumeix fàrmacs sota prescripció mèdica, mentre que un 3,1% s’automedica amb ansiolítics, relaxants, antidepressius, o somnífers. A això, l’estudi posa en relleu les dades de la SEAS, que revelen que les persones que pateixen trastorns mentals com ansietat, depressió o estrès, van al metge de capçalera una mitjana de dinou vegades a l’any més que aquelles sense problemes emocionals, i, en la majoria de casos, se’ls recepten antidepressius o tranquil·litzants.

L’informe recomana que, abans de recórrer a la medicació, la prevenció és una de les claus per a tractar de forma eficaç aquest trastorn, afirmant en aquest sentit que la modificació mitjançant teràpia psicològica de les percepcions i conductes de la persona afectada i la promoció d’hàbits de vida saludables en la seva vida diària aporten, en general, millors resultats que els medicaments.

Font: infocop

Comparte:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *